KPCT Mall, Fatima Nagar, Wanowrie, 411040 Pune IN
The PassBox®
KPCT Mall, Fatima Nagar, Wanowrie, Pune, IN
+919359952733 https://www.thepassbox.in/s/62aa95d9abc8fddaf93b9bf6/633aa299f9152b50bc7888a6/new-logo-with-tag-line-480x480.png" [email protected]

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruiksvoorwaardenbeleid van PassBox
Ver: 21.03.2022/Vol-4/7

GEBRUIKSVOORWAARDEN BELEID

Welkom bij The PassBox Powered By RENTOMED® PRIVATE LIMITED

Deze gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van (www.thepassbox.in) en geven informatie over RentoMed ® Private Limited, haar diensten en gebruik, zoals hieronder gedefinieerd.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die beschikbaar zijn op dit E-Commerce Platform (www.thepassbox.in), dient u eerst zorgvuldig de Gebruiksvoorwaarden te lezen zoals beschreven en opgenomen op dit E-Commerce Platform en stemt u ermee in dergelijke Voorwaarden te binden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, kunt u geen gebruik maken van de diensten van (www.thepassbox.in).

Deze gebruiksvoorwaarden vormen daarom een overeenkomst tussen de koper/ontvanger van de dienst, de verkoper en RENTOMED PRIVATE LIMITED (hierna "wij", "onze", "ons" of "bedrijf", "DE PASSBOX" genoemd ).

(De koper en verkoper worden hierna gezamenlijk "u" of "de uwe" genoemd)

Lees deze Overeenkomst aandachtig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt. Als u de Overeenkomst niet begrijpt of een deel ervan niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de Service.

Door deze Overeenkomst te accepteren, bevestigt u dat u volledig bekwaam bent om deze Overeenkomst aan te gaan, en om deze Overeenkomst na te leven en na te leven.

 1. WIE ZIJN WE?

 

RENTOMED PRIVATE LIMITED is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de Companies Act, 2013 , met statutaire zetel in KPCT Mall, Fatima Nagar, Pune, Maharashtra – 411040 , INDIA.

Wij zijn een online Business to Business (B2B) & Business to Consumer (B2C) e-commerce platform voor commerciële verkopers en commerciële en niet-commerciële kopers voor het kopen, verkopen en huren van de farmaceutische, chirurgische, kritieke zorg, gezondheidszorg, pathologische Apparaten / Medische apparaten en instrumenten / Uitrusting / Machines / Accessoires / Verbruiks- en wegwerpartikelen / Producten. Wij bieden het beste collaboratieve handelsplatform waarmee de bedrijfsentiteiten de topproducten tegen eerlijke en betere tarieven kunnen weergeven en vinden.

We bieden een helpende hand aan de retailers, handelaren, distributeurs, dealers, groothandels en fabrikanten om hun bedrijf te laten groeien in deze digitale wereld!

Wij verbinden de PAN INDIA met digitale transformatie!

 1. WELKE DIENSTEN VERLENEN WIJ?

 

RENTOMED PRIVATE LIMITED heeft een E-Commerce platform gecreëerd (hierna "THE PASSBOX" genoemd ) onder de domeinnaam www.thepassbox.in

 

Wij zijn Business to Business (B2B) & Business to Consumer (B2C) e-commerceplatform dat het online kopen, verkopen en huren van de farmaceutische, chirurgische, kritieke zorg, gezondheidszorg, pathologische apparaten / medische apparaten en instrumenten / apparatuur / machines mogelijk maakt / Accessoires / Verbruiksartikelen en Wegwerpartikelen / Producten

 

 1. WIE MAG DEZE DIENSTEN GEBRUIKEN?

 

We willen dat onze Service zo open en inclusief mogelijk is, maar we willen ook dat deze veilig, beveiligd en in overeenstemming met de wet is. Je moet je dus aan een aantal beperkingen houden om deel uit te maken van de "THE PASSBOX"-community . Dit platform is speciaal gemaakt voor verkopers en commerciële/niet-commerciële kopers.

 1. Verkoper en commerciële/niet-commerciële koper kunnen de services alleen gebruiken als u over de geregistreerde geldige licentie(s) beschikt (indien van toepassing).
 2. Verkoper en commerciële/niet-commerciële koper mogen de services alleen gebruiken als u zich houdt aan de gebruiksvoorwaarden van de website.
 3. Verkoper en commerciële/niet-commerciële koper kunnen alleen gebruik maken van de diensten nadat u zich op de website heeft geregistreerd.

 1. IN AANMERKING KOMEN EN INSCHRIJVEN

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van deze website, moet u zich eerst registreren op www.thepassbox.in. De registratie op deze website is gratis. We brengen geen kosten in rekening voor registratie, toegang tot, browsen en gebruik maken van de diensten van de website.

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw account, met wachtwoord en het gebruik ervan beperken tot dit account.

 

 • De volgende informatie is vereist voor de registratie in het geval van Verkoper-
 • Bedrijfs-/firma-/bedrijfsnaam
 • Natuur Zaken
 • Postadres
 • Naam eigenaar of geautoriseerde persoon
 • E-mail identiteit
 • Mobiel Nee.
 • gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Winkelwet-licentie / oprichtingscertificaat
 • GST-nr.
 • PAN-kaart
 • Geneesmiddelenlicentienummer (indien van toepassing)
 • Elk ander certificaat (indien van toepassing)
 • Bankrekening en transactiegegevens
 • Verklaring met betrekking tot authenticatie van het product

 

 • Informatie is vereist voor de registratie in het geval van een commerciële koper -
 • Als de KOPER ARTS is, dan het doktersregistratiecertificaat met postadres
 • Als KOPER ZIEKENHUIS is, dan ziekenhuisregistratiecertificaat met postadres
 • Als de KOPER een zakelijke entiteit is, dan de naam van het bedrijf / bedrijf / bedrijf
 • Aard van de zaken
 • Postadres (geldig voor alle gebruikers)
 • Naam eigenaar of geautoriseerde persoon
 • E-mail-ID (van toepassing op alle gebruikers)
 • Mobiel nummer (van toepassing op alle gebruikers)
 • Gebruikers-ID (van toepassing op alle gebruikers)
 • Wachtwoord (geldig voor alle gebruikers)
 • Winkelwet-licentie / oprichtingscertificaat
 • GST-nr.
 • PAN-kaart
 • Geneesmiddelenlicentienummer (indien van toepassing)
 • Elk ander certificaat ( indien van toepassing)
 • Bankrekening en transactiegegevens

 • Informatie is vereist voor de registratie in het geval van een niet-commerciële koper -

 

 • Naam
 • Geslacht
 • Postadres
 • E-mail identiteit
 • Mobiel Nee.
 • gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Bankrekening en transactiegegevens

De registratie kan alleen worden gedaan door een bevoegd persoon zoals vermeld in de Indian Contract Act, 1872 . Dat wil zeggen, personen, inclusief minderjarigen, niet-ontslagen insolventen enz., komen niet in aanmerking om zich op de website te registreren. Door u te registreren, toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website, accepteert u de gebruiksvoorwaarden en verklaart en garandeert u tegenover "THE PASSBOX" dat u bekwaam bent om contracten aan te gaan onder de Indian Contract Act, 1872 en dat u het recht, de autoriteit en de capaciteit hebt om de website te gebruiken en stemt ermee in zich aan deze gebruiksvoorwaarden te houden.

 1. GEDRAG VAN GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

 

Na registratie op deze website worden de verkoper en de commerciële/niet-commerciële koper de geregistreerde gebruikers van dit e-commerceplatform.

De commerciële/niet-commerciële koper stemt er hierbij mee in dat-

 1. Hij / zij heeft een geldige licentie (indien van toepassing) en kennis om het product / de machines te gebruiken.
 2. Alle door hem/haar ingevulde gegevens zijn naar zijn/haar weten waar.
 3. De op de website verstrekte informatie zal door de koper niet op ongepaste en onwettige wijze worden gebruikt.
 4. Als de koper het product/de machine terug wil sturen naar de "THE PASSBOX" , dan is het verplicht om de "THE PASSBOX" hiervan binnen 48 uur op de hoogte te stellen vanaf het moment dat de koper het product heeft ontvangen. In geval van retournering zal Koper het pakket niet openen.
 5. "THE PASSBOX" is niet verantwoordelijk voor het retourneren of terugbetalen van producten na sluiting van de productretourperiode.

De verkoper stemt er hierbij mee in dat-

 1. Hij / zij heeft een geldige licentie (indien van toepassing) om de verkoop/verhuur van deze producten/machines uit te voeren.
 2. Alle door hem/haar ingevulde gegevens zijn naar zijn/haar weten waar.
 3. De op de website verstrekte informatie zal door de verkoper niet op ongepaste en onwettige wijze worden gebruikt.
 4. De door hem/haar verstrekte beschrijving van de Producten/Machines en andere gerelateerde producten mag niet vals, misleidend, frauduleus of bedrieglijk zijn.
 5. Er kan door hem/haar geen schadevergoeding worden geëist van “THE PASSBOX” indien hij/zij geen goede respons krijgt of zijn/haar producten niet worden verkocht.
 6. De verkoper controleert het serienummer, de garantieperiode, de geldigheid, de productie- en vervaldatum, het batchnummer, het partijnummer en alle veiligheid van dat product/machine.
 7. Het is de plicht van de verkoper om het product binnen 7 dagen gratis aan "THE PASSBOX" te leveren na de bevestiging van "THE PASSBOX"
 8. Als "THE PASSBOX" schade / lekkages in het ontvangen product of een fout heeft gevonden met betrekking tot de geldigheid / garantieperiode, fabricage- en vervaldatum, batchnummer, dan kan "THE PASSBOX" dat pakket terugzetten naar verkoper op afbetalingsbasis.
 9. Als de koper het pakket terugstuurt naar de " THE PASSBOX" , dan is de verkoper aansprakelijk om dat product/de machine etc. terug te nemen en het geld terug te geven aan "THE PASSBOX"

 1. LICENTIE OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN

U bent verplicht om op het moment van registratie de details te verstrekken van de winkelwetlicentie of het oprichtingscertificaat en/of de medicijnlicentie(s) (indien van toepassing) voor commerciële verkopers en het registratienummer van arts/ziekenhuis voor commerciële kopers, waar dit een verplichte vereiste is en geschiktheid om gebruik te maken van de diensten.

Het is verplicht voor u om de hierboven genoemde kopie van de Shop Act-licentie of oprichtingscertificaat, medicijnlicentie(s), dokters- of ziekenhuisregistratiecertificaat op deze website te uploaden op het moment van registratie.

Na het verstrijken van uw licentie(s) kunt u geen gebruik meer maken van de diensten van deze website. U blijft op de website en maakt alleen gebruik van de services na verlenging van deze licentie(s) op een bepaald tijdstip. U dient ons op de hoogte te stellen als u een van de verlopen certificaten verlengt en de kopie van het vernieuwde certificaat ruim op tijd naar ons te sturen.

 1. FEEDBACK

 

Alle feedback, opmerkingen of suggesties die u geeft met betrekking tot "THE PASSBOX", of de Diensten is geheel vrijwillig en het staat ons vrij om dergelijke feedback, opmerkingen of suggesties naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting jegens u te gebruiken.

 1. TOEPASSELIJKHEID VAN WETTEN

 

Onze Gebruiksvoorwaarden worden nageleefd, beheerst, gepubliceerd en houden zich strikt aan de bepalingen van alle toepasselijke wetten.

 1. AANVAARDING VAN BELEID

 

Door u te registreren op de website, stemt u ermee in en accepteert u dat u de Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Disclaimerbeleid, de E-Commerce Serviceovereenkomst en het Terugbetalingsbeleid, zoals gegeven door "THE PASSBOX", goedkeurt en naleeft. En alle polissen die momenteel bestaan en of van tijd tot tijd worden vernieuwd, gewijzigd en of toegevoegd.

 

 1. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

 

U mag de services alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle toepasselijke wetten, verordeningen, regels en voorschriften. Onze diensten breiden zich voortdurend uit, zodat onze diensten naar eigen goeddunken van tijd tot tijd kunnen veranderen. We kunnen de services of functies binnen de services permanent of tijdelijk aan u leveren. We kunnen alle inhoud van de services verwijderen, gebruikers schorsen of beëindigen van het gebruik van de service.

U mag geen van de volgende dingen doen terwijl u toegang krijgt tot of gebruikmaakt van de Services:

 1. Toegang krijgen tot, knoeien met of gebruik maken van niet-openbare delen van de Services, de computersystemen van het bedrijf of de technische leveringssystemen van de leveranciers van het bedrijf;
 2. De kwetsbaarheid van een systeem of netwerk onderzoeken, scannen of testen of beveiligings- of authenticatiemaatregelen schenden of omzeilen;
 3. Toegang krijgen tot of zoeken naar of proberen toegang te krijgen tot of zoeken naar de Diensten op een andere manier (geautomatiseerd of anderszins) dan via onze momenteel beschikbare, gepubliceerde interfaces die worden geleverd door "THE PASSBOX" (en alleen in overeenstemming met de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden), tenzij u specifiek toestemming hebben gekregen om dit te doen in een afzonderlijke overeenkomst met "THE PASSBOX"
 4. De toegang van een gebruiker, host of netwerk verstoren of verstoren (of proberen dit te doen), inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van een virus, het overbelasten, overspoelen, spammen, mailbombing van de Services, of door het maken van scripts van inhoud op zodanige wijze dat deze de Services verstoort of onnodig belast.

 1. NORMEN DOOR “THE PASSBOX”

 1. "THE PASSBOX" is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade als gevolg van nalatigheid van de Koper of enige storing in de machines als gevolg van een technisch probleem.
 2. Als "THE PASSBOX" schade / lekkages heeft gevonden in het product dat van de verkoper is ontvangen of een fout met betrekking tot de garantieperiode, geldigheid, fabricage- en vervaldatum, batch- en LOT-details, dan kan "THE PASSBOX" dat pakket terugsturen naar
 3. Het is de plicht van de verkoper om de werknemers van " THE PASSBOX" op te leiden met betrekking tot installatie, bediening, werking en reparatie van machines enz. Als werknemers het genoemde product/de machine niet hebben geïnstalleerd of gerepareerd, zal "THE PASSBOX" de verkoper aanstellen. De verkoper verplicht zich om dat werk te doen namens "THE PASSBOX".
 4. Als voornoemd product/machine onder de garantie valt, moet de verkoper het in reparatieomstandigheden gratis repareren en in installatieomstandigheden moet de verkoper voornoemd product/machine gratis installeren.
 5. "THE PASSBOX" kan de vergoeding vragen voor het verlies dat door het koeriersbedrijf is geleden in geval van niet-levering, verkeerde levering, diefstal of defecten aan de producten tijdens het transport.

 1. RELATIE VAN PARTIJEN

U en de "THE PASSBOX" werken als onafhankelijke contractanten en deze Overeenkomst vormt nooit een partnerschap, joint venture-overeenkomst en vereniging van personen, franchise, agentschap of enige vorm van arbeidsrelatie tussen de partijen. U zult geen verklaring afleggen die in tegenspraak is met iets onder deze clausule. Deze Overeenkomst creëert geen exclusieve relatie tussen u en ons.

 1. AANBOD EN AANVAARDING VAN BESTELLING

De kopers plaatsen rechtstreeks een bestelling op dit E-Commerce Platform. De koper selecteert de Machine(s) of het Product(en) uit de lijst op het platform en specificeert ook de hoeveelheid waarin hij wenst te kopen.

 

Nadat de bestelling is geplaatst en geaccepteerd, ontvangt de koper/ontvanger een geautomatiseerde/handmatig gegenereerde e-mail- en sms-bevestiging voor de bestelling die via het bedrijf is geplaatst. Deze geautomatiseerde bevestigingsmail en sms bevatten de details van de geplaatste bestelling, de trackingcode en het factuurbedrag.

 

 1. BEZORGINGS PERIODE

Het(de) product(en) of machine(s) of het (de) gerelateerde product(en) wordt/worden aan de Koper geleverd door het koeriersbedrijf dat is aangesteld door “THE PASSBOX” op het door de Koper opgegeven adres.

De koper ontvangt de geschatte levering van het product op de ca. datum zoals vermeld in Bevestigingsmail of sms door “THE PASSBOX”

In geval van schade of lekkage of het ontbreken van een product of doos of pakket op het moment van levering, moet de koper een foto van de beschadigde of lekke doos of het pakket sturen naar het ondersteuningsteam op [email protected] of bellen naar 1800 547 3020 voor het indienen van een klacht hierover.

 1. BETALING EN PRIJZEN

 

De kopers/ontvanger zijn verantwoordelijk voor de volledige betaling van de geplaatste bestelling. Het is aan de koper / ontvanger om de betalingswijze te kiezen zoals hieronder vermeld. De koper zal de leveringskosten voor de bestelling moeten dragen (indien van toepassing), afhankelijk van fysieke afmetingen van producten, geografisch gebied en transportconnectiviteit.

MANIER VAN BETALEN

 

 

CONTANT BIJ LEVERING

ONLINE BETALING-

BETAAL- / KREDIETKAARTEN

OVERSCHRIJVING

NET BANKIEREN

NEFT

UPI-BETALING

De betaling voor de bestelling wordt rechtstreeks door het bedrijf ontvangen via de betalingsgateway.

In het geval van het huren van de Machines, zal het Bedrijf herinneringen sturen naar de Koper/Ontvanger 25% van tevoren buiten de tijd waarvoor de Koper het product/de producten huurt, vóór het verstrijken van de Periode waarvoor de Ontvanger de machines in huur genomen.

De ontvanger zal elke keer 100% van het totale bedrag als boekingsbedrag betalen in geval van huur van een product.

Als dit niet gebeurt, kan de ontvanger een boete krijgen en is hij aansprakelijk voor een extra huurbedrag van 18%.

Het koeriersbedrijf dat door "THE PASSBOX" is aangesteld, zal de gehuurde machines op het vastgestelde tijdstip ontvangen van het geregistreerde adres van de ontvanger.

 1. TOEPASSELIJKHEID VAN BELASTINGEN

U bent verantwoordelijk voor de inning en betaling van alle belastingen, samen met het indienen van alle relevante aangiften, zoals goederen- en dienstenbelastingen of andere transactiebelastingen, en het uitgeven van geldige facturen/creditnota's/debetnota's waar vereist. U bent als enige verantwoordelijk voor het voorbereiden, maken en indienen van belastingcontrolerapporten en wettelijke rapporten en andere aangiften en het reageren op belasting- of financiële controles.

 1. VRIJWARING

 

U vrijwaart ons van, en stemt ermee in om het bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven ( inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit:

 1. uw gebruik van de Dienst;
 2. uw schending van enige voorwaarde van deze Servicevoorwaarden;
 3. Elke claim dat uw Inhoud schade heeft toegebracht aan een derde partij.
 4. Uw Belastingen en heffingen of de inning, betaling of het niet innen of betalen van Uw Belastingen of heffingen, of het niet nakomen van belastingregistratieverplichtingen of -heffingen; of
 5. Uw niet-naleving van toepasselijke wetten.

 1. OVERMACHT

 

De "THE PASSBOX" is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt aan de gebruiker als gevolg van vertraging of wanbetaling of tekortkoming of storing in de Diensten als gevolg van natuurrampen, pandemie, brand, rellen, ongeregeldheden, acties of besluiten van overheidsinstanties, communicatielijnstoringen (die niet zijn veroorzaakt door onze schuld), of enige andere vertraging of verzuim of tekortkoming of storing die voortvloeit uit oorzaken buiten onze redelijke controle.

 

 1. BEËINDIGING

 

U kunt de diensten bij ons beëindigen door het account te deactiveren of het account op te zeggen. De services worden automatisch beëindigd bij het verlopen van uw licentie.

We kunnen uw account of services beëindigen als-

 1. je hebt de Gebruiksvoorwaarden geschonden
 2. U houdt zich niet aan de van toepassing zijnde wetten
 3. Uw activiteiten getuigen van onrechtmatig gedrag
 4. U creëert risico's of mogelijke juridische blootstelling voor ons

 1. KLANTENSERVICE

 

We zullen klantenondersteuning bieden en u van tijd tot tijd begeleiden via een e-mail op [email protected] of via de telefoon.

 1. GESCHILLENBESLECHTING

Elk geschil dat tussen u ontstaat, vrijwaart elk van u het bedrijf (en zijn agenten, gelieerde ondernemingen en werknemers) vrij van alle claims, eisen en schade (feitelijk en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, vermoed en onvermoed, openbaar gemaakt en niet bekendgemaakt, voortkomend uit of op enigerlei wijze verband houdend met dergelijke geschillen.

Alle geschillen zullen worden onderworpen aan arbitrage in Pune in het Engels/Marathi/Hindi door een enkele arbiter die is aangesteld door de partijen onder de Arbitration and Conciliation Act, 1996 .

 1. WIJZIGING

 

We behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en dergelijke gebruiksvoorwaarden hebben geen terugwerkende kracht en zijn met onmiddellijke ingang van kracht. Het nieuwste model/versie van de Gebruiksvoorwaarden is van toepassing op de relatie tussen ons. Mogelijk ontvangt u de kennisgeving van de herziene gebruiksvoorwaarden.

 1. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

 

Kennisgevingen en andere communicatie tussen Koper, Verkoper en het Bedrijf hieronder kunnen worden geleverd of verstrekt via elektronische communicatie (inclusief e-mail en internet- of intranetwebsites) en via telefonische communicatie.

 

 1. SCHEIDBAARHEID

 

Als een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Overeenkomst

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van India en juridische procedures kunnen worden aangespannen bij de rechtbank in Pune die bevoegd is voor de claim.

Heb je nog vragen?

U kunt ook meer informatie vinden door contact met ons op te nemen via [email protected] of door te bellen naar 1800 547 3020

 

*********